Rekrutacja

Informacje dotyczące rekrutacji oraz dokumenty, które należy dołączyć aby zapisać dziecko:


Edukacja muzyczna odbywa się w dwóch cyklach - 6 i 4 letnim.

Do cyklu 6-letniego przyjmowani są kandydaci w wieku 7 – 10 lat do klasy: Do cyklu 4-letniego przyjmowani są kandydaci w wieku 8 – 16 lat do klasy:
 • fortepianu
 • skrzypiec
 • wiolonczeli,
 • gitary,
 • akordeonu,
 • fletu,
 • klarnetu,
 • trąbki,
 • saksofonu,
 • puzonu,
 • oboju,
 • perkusji
 • fortepianu (z odpowiednim przygotowaniem)
 • skrzypiec (z odpowiednim przygotowaniem)
 • altówki,
 • wiolonczeli,
 • kontrabasu
 • gitary,
 • fletu,
 • klarnetu,
 • trąbki,
 • saksofonu,
 • puzonu,
 • tuby,
 • perkusji

30.04.2019 r. zapraszamy na audycje muzyczne w ramach rekrutacji do szkoły,

godz. 10.00 – dla przedszkoli

godz. 11.00 – dla szkół podstawowych

 

25.04.2019 r. w godz.14.30 – 18.30  zapraszamy na :

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

w ramach którego o godz. 17.00 odbędzie się koncert w wykonaniu naszych uczniów. W związku z tym, że na ten dzień zaplanowaliśmy "Grę szkolną" zapraszamy do wzięcia w niej udziału. Rozwiązanie odbędzie się podczas Koncertu o godzinie 17.00. Aby wziąść udział w całej grze trzeba ją rozpocząć do godziny 16.00.

 

Badanie predyspozycji muzycznych kandydatów odbędą się:

6 i 7 maja 2019 r. w godzinach popołudniowych

(Szczegółowy harmonogram zostanie podany na naszej stronie internetowej

dnia 30.04.2019 r.)

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 kwietnia 2019 r. w sekretariacie szkoły.

Należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły,
 • oświadczenie (zał. do wniosku),
 • opinię o psychologicznej dojrzałości do podjęcia nauki (w przypadku dzieci, które nie ukończyły 7 lat),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej.

Nauka w szkole muzycznej I stopnia trwa 6 lub 4 lata i po jej ukończeniu można kontynuować naukę       
w 6 letniej szkole muzycznej II stopnia .

Najkorzystniej rozpocząć naukę w naszej szkole równolegle z nauką w klasie I szkoły podstawowej.

Zajęcia odbywają się indywidualnie (instrument) i grupowo (zajęcia teoretyczne).

 

Poniżej do pobrania wniosek i oświadczenie

WNIOSEK- PSM I ST. BĘDZIN 2019-20.doc

Zalacznik do wniosku (oswiadczenie).doc