Rekrutacja

Informacje dotyczące rekrutacji oraz dokumenty, które należy dołączyć aby zapisać dziecko:


Edukacja muzyczna odbywa się w dwóch cyklach - 6 i 4 letnim.

Do cyklu 6-letniego przyjmowani są kandydaci w wieku 6 – 10 lat do klasy: Do cyklu 4-letniego przyjmowani są kandydaci w wieku 8 – 16 lat do klasy:
 • fortepianu
 • skrzypiec
 • wiolonczeli,
 • gitary,
 • akordeonu,
 • fletu,
 • klarnetu,
 • trąbki,
 • saksofonu,
 • puzonu,
 • oboju,
 • perkusji
 • fortepianu (z odpowiednim przygotowaniem)
 • skrzypiec (z odpowiednim przygotowaniem)
 • altówki,
 • wiolonczeli,
 • kontrabasu
 • gitary,
 • fletu,
 • klarnetu,
 • trąbki,
 • saksofonu,
 • puzonu,
 • tuby,
 • perkusji

 


Akcja rekrutacyjna rozpoczyna się w marcu 2018 roku

19.04.2018 r. zapraszamy na audycje muzyczne w ramach rekrutacji do szkoły, które odbędą się:

 • o godz. 10.00 – dla przedszkoli
 • o godz. 11.00 – dla szkół podstawowych

24.04.2018 r. w godz.14.00 – 18.00  zapraszamy na: DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

w ramach którego o godz. 17.00 odbędzie się Koncert w wykonaniu naszych uczniów.


Badanie predyspozycji muzycznych kandydatów odbędą się:

21 i 22 maja 2018 r. w godzinach popołudniowych

(Szczegółowy harmonogram zostanie podany na naszej stronie internetowej dnia 18.05.2018 r.)

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 16 maja 2018 r.! w sekretariacie szkoły.


Należy dostarczyć następujące dokumenty:

 

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły,
 2. oświadczenie (zał. do wniosku)
 3. opinię o psychologicznej dojrzałości do podjęcia nauki (w przypadku dzieci, które nie ukończyły 6 lat)
 4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w PSM I st.

Poniżej do pobrania wniosek i oświadczenie:


Nauka w szkole muzycznej I stopnia trwa 6 lub 4 lata i po jej ukończeniu można kontynuować naukę w 6 letniej szkole muzycznej II stopnia . Najkorzystniej rozpocząć naukę w naszej szkole równolegle z nauką w klasie I szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się indywidualnie (instrument) i grupowo (zajęcia teoretyczne).