Nieobecność nauczyciela

W dniach 16.06 - 18.06.2021r. zajęcia u nauczyciela Pani K. Paczuły nie odbędą się.