24.06.2021 - Nieobecność nauczyciela

W dniu 24.06.2021r. zajęcia u nauczyciela Pani M. Bober nie odbędą się.