Konkursy-rozliczenie

Uwaga rodzice!

 Prosimy o składanie wniosków o zwrot kosztów za konkurs dzieci do sekretariatu do dnia 24.06.2021r.