Zebranie

Szanowni Państwo,

Z uwagi na brak w obecnym budynku szkolnym większego pomieszczenia planujemy zorganizować (dzięki uprzejmości p. dyrektora A. Ciszewskiego) zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas w sali widowiskowej Ośrodku Kultury w Będzinie przy ulicy Małachowskiego 43. Zebranie odbędzie się w dniu 22 września 2020 o godz.17.00. Jednym z punktów będzie wybór Rady Rodziców . O ewentualnej zmianie poinformujemy odpowiednio wczesniej.