Informacja

Zgodnie z zasadami przebywania na terenie szkoły komunikacja z rodzicami

odbywa się wyłącznie poprzez :

e-maila, dziennik elektroniczny oraz telefonicznie

pod numerem : 32 762 22 01