Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Uwaga Rodzice

Przypominam, że dzień 12 czerwca jest dniem wolnym

od zajęć dydaktycznych (Zarządzenie Dyrektora Szkoły z dnia 30.08.2019r. )

                                                                                                                        Dyrektor Szkoły