Informacje dla rodziców kandydatów do klasy pierwszej

Uwaga Rodzice kandydatów do klasy pierwszej PSM I st w Będzinie.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły zostanie ogłoszona 12 czerwca na stronie szkola@psmbedzin.edu.pl   

       (zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem). Lista kandydatów przyjętych do szkoły ukaże się ok. 10 sierpnia.                                       

                                                                                        Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej.