REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020-2021

Badanie przydatności kandydatów do I klasy PSM I st. w Będzinie odbędzie się  w dniach
 4-5 czerwca 2020r.

Szczegółowy harmonogram badania będzie zamieszczony na stronie www szkoły
 w dniu 01.06.2020r.

Zaświadczenia lekarskie można dostarczyć do 25 września 2020r.