Informacja dla rodziców klas I - III cyklu 6-letniego

Prosimy o przesłanie adresów mailowych w trybie pilnym rodziców uczniów klas I B, II, III B i C cyklu 6-letniego na maila szkoły, w celu umożliwienia pracy zdalnej.