Uwaga ważne

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), prosimy o kontakt z nauczycielami poprzez dostępne komunikatory (telefon, sms, mail, dziennik Fryderk) w celu umożliwienia realizacji zdalnego nauczania . Rodziców, którzy jeszcze nie odebrali kodów dostępu do dziennika elektronicznego, prosimy o kontakt mailowy z sekretariatem szkoły. 

Z życzeniami zdrowia.

Dyrektor szkoły

L. Zielińska-Przybył