Praca zdalna

Temat:  Do wiadomości rodziców uczniów klas I-VI/6 . 

W związku z aktualną sytuacją w kraju i prawdopodobieństwem przedłużenia terminu zamknięcia szkoły prosimy uczniów o powtarzanie i utrwalanie wiadomości przekazanych na lekcjach kształcenia słuchu i rytmiki.

 

Klasa I/6

-nazwy literowe, solmizacyjne dźwięków i ich położenie na pięciolinii,
-gama C-dur, półtony , całe tony i trójdźwięk toniczny,
-ćwiczenia solfeżowe  i zadania muzyczne zawarte w podręczniku ,,Nasz muzyczny elementarz " do str. 105,
- wartości rytmiczne i ich grupowanie w taktach 2/4, 3/4, 4/4,
-ćwiczenia rytmiczne z taktowaniem małymi ruchami w poznanych taktach zawarte w   w/w podręczniku.

Klasa II/6

- wiadomości z zakresu gamy C-dur, G-dur i  triad muzycznych w oparciu o notatki zawarte w zeszycie i poszerzenie ich 
  o ćwiczenia solfeżowe zawarte w podręczniku,, Nasza muzyka 2 ", 

- interwały: pryma, sekunda mała i wielka, tercja mała i wielka, kwarta czysta i kwinta czysta,
- wartości  i grupy rytmiczne :ćwierćnuta z kropką i ósemka, triola ósemkowa i grupy szesnastkowe,
- uzupełnienie ósemkowe tematów rytmicznych,
- ćwiczenia rytmiczne z taktowaniem małymi ruchami uwzględniające w/w problem ( zawarte w podręczniku)

Klasa III/6

- wiadomości dotyczące gam durowych: C,G,F,D  i triady muzycznej w tych tonacjach,
- gamy a-moll , e-moll , ich rodzaje-ćwiczenia solfeżowe w tych tonacjach zawarte w podręczniku ,,Nasza muzyka 3"
- takty ósemkowe- grupowanie w nich wartości i grup rytmicznych - realizacja ćwiczeń rytmicznych z w/w podręcznika
- rodzaje synkop i ćwiczenia utrwalające ten problem.

Zachęcam do korzystania ze strony internetowej www.dur-moll.pl w celu utrwalania  ćwiczeń słuchowych w zakresie poznanych interwałów.

 

Klasa IV/6

- utrwalanie wiadomości z zeszytu ( interwały, trójdźwięki, koło kwintowe, budowa poznanych gam ),
- zadane ćwiczenia rytmiczne i w czytaniu nut głosem,
-ćwiczenia słuchowe w zakresie rozpoznawania interwałów i trójdźwięków w oparciu o stronę internetową www.dur-moll.pl,
- utrwalanie koła kwintowego.
 Audycje muzyczne
-
polskie tańce narodowe ( polonez, krakowiak, mazur, kujawiak i oberek )

Korzystać z notatek  zawartych w zeszycie -przekazanych na lekcjach , podręcznika ,, W krainie muzyki " i uzupełnić wiadomościami ze strony internetowej www.muzykotekaszkolna.pl

Klasa V/6

-utrwalanie wiadomości zawartych w zeszycie, zadanych ćwiczeń głosowych
 i rytmicznych,
-praca z programem www.dur-moll.pl w zakresie ćwiczeń w rozpoznawaniu interwałów ,trójdźwięków w postaci zasadniczej i  w przewrotach,
-budowanie interwałów i rozpoznawanie tonacji.

Audycje muzyczne 

- instrumenty muzyczne : flet, klarnet, obój, fagot i saksofon .

Korzystać z notatek  zawartych w zeszycie -przekazanych na lekcjach , podręcznika ,, W krainie muzyki " i uzupełnić wiadomościami ze strony internetowej www.muzykotekaszkolna.pl

Klasa VI/6 

- utrwalanie wiadomości z zakresu interwałów, akordów, koła kwintowego ( kolejność    znaków przykluczowych, zapis gam i triad harmonicznych  w kluczu wiolinowym i basowym ),
- utrwalanie zadanych ćwiczeń rytmicznych, samodzielne próby czytania nut avista prostych ćwiczeń melodycznych.
-praca z programem www.dur-moll.pl -ćwiczenia w rozpoznawaniu interwałów, trójdźwięków  w postaci zasadniczej i przewrotach), dominanty septymowej oraz rozpoznawanie tonacji.

Audycje muzyczne

-poznani kompozytorzy( od średniowiecza do romantyzmu )

Korzystać z notatek  zawartych w zeszycie -przekazanych na lekcjach , podręcznika ,, W krainie muzyki " i uzupełnić wiedzą ze strony internetowej www.muzykotekaszkolna.pl

 

  • Do wiadomości rodziców uczniów klas I - IV/4. 

 

Klasa I/4

-  powtarzanie omawianego materiału na bazie notatek zawartych w zeszytach,
- ćwiczenia słuchowe w zakresie rozpoznawania poznanych interwałów (pryma, sekunda mała i  wielka, tercja małą i wielka, kwarta, oktawa )   i trójdźwięków durowych i molowych w oparciu o internetową stronę www.dur-moll.pl,
- utrwalanie położenia dźwięków na pięciolinii.

Klasa II/4

- utrwalanie wiadomości z zeszytu ( interwały, trójdźwięki, koło kwintowe, budowa poznanych gam ),
- zadane ćwiczenia rytmiczne i w czytaniu nut głosem,
-ćwiczenia słuchowe w zakresie rozpoznawania interwałów i trójdźwięków w oparciu o stronę internetową www.dur-moll.pl,
- utrwalanie koła kwintowego.
 Audycje muzyczne
polskie tańce narodowe ( polonez, krakowiak, mazur, kujawiak i oberek )

Powtarzać materiał zawarty w zeszycie  , podręczniku ,, W krainie muzyki " i uzupełniać wiedzę informacjami ze strony internetowej www.muzykotekaszkolna.pl

Klasa III/4

-utrwalanie wiadomości zawartych w zeszycie, zadanych ćwiczeń głosowych i i rytmicznych,
-praca z programem www.dur-moll.pl  
 ćwiczenia w zakresie:
 - rozpoznawania interwałów i trójdźwięków ( w postaci zasadniczej
   i  w przewrotach),
 - budowania interwałów oraz rozpoznawania tonacji.
              

Audycje muzyczne 

- instrumenty muzyczne : flet, klarnet, obój, fagot i saksofon .

Powtarzać materiał  zawarty w zeszycie  , podręczniku ,, W krainie muzyki " i uzupełniać wiedzę informacjami ze strony internetowej www.muzykotekaszkolna.pl

Klasa IV /4

- utrwalanie wiadomości z zakresu interwałów, akordów, koła kwintowego ( kolejność znaków przykluczowych, zapis gam i triad harmonicznych w kluczu wiolinowym i basowym ),
-utrwalanie zadanych ćwiczeń rytmicznych, samodzielne próby czytania nut a vista prostych ćwiczeń melodycznych.
-praca z programem www.dur-moll.pl - ćwiczenia w rozpoznawaniu interwałów, trójdźwięków  w postaci zasadniczej i przewrotach),    dominanty septymowej oraz rozpoznawanie tonacji.

Audycje muzyczne

-poznani kompozytorzy( od średniowiecza do romantyzmu )

 

Powtarzać materiał  zawarty w zeszycie, podręczniku ,,W krainie muzyki " i uzupełniać wiedzę informacjami ze strony internetowej www.muzykotekaszkolna.pl