Informacje dla rodziców

Szanowni Państwo

W związku ze zmianami organizacyjnymi wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej w kraju, kontakt ze szkołą w okresie czasowego zawieszenia zajęć jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie w godz. 8-14.

Nauczyciele są do dyspozycji uczniów i rodziców poprzez i-dziennik Fryderyk, mail, sms i telefonicznie.

Dyrektor szkoły