09,10.01.2020 r.

UWAGA!

Dzień 09 i 10.01.2020r. – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 ( Z powodu Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek)