Zajęcia odwołane

ODWOŁANE ZAJĘCIA :

12.12.2019 - u Pana G. Szymca

13.12 - 20.12.2019 - u Pani K. Rzeszutek

17.12.2019 - u Pani A. Misiury i u Pana. J. Dobrzańskiego

19 i 20.12.2019 - u Pani Dyrektor L. Zielińskiej-Przybył

20.12.2019 - u Pani D. Wylężek

02.01 i 07.01.2020- u Pani M. Wacławik