Ogłoszenie listy kandydatów

Lista zakwalifikowanych

do przyjęcia do szkoły zostanie ogłoszona w dniu 14.05.2019r. na stronie www i na szkolnej tablicy ogłoszeń.

      Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły!

LISTA KANDYDATÓW NA PRZESŁUCHANIA DNIA 06.05.2019r.

SALA NR 18

GODZ. 15.30

1. J. SIUDYŁA

2. R. JAROS

GODZ. 16.00

1. L. ADAMUS

2. M. BIEGUN

3.

4. L. DUSZA

5. A. GODZISZ

GODZ. 16.30

1. N. KRUPA

2. M. KRUPA

3. J. KRUPA (9 LATEK)

4. P. KULESA

5. D. KYRCZ

GODZ. 17.00

1. M. MOLENDA

2. M. OSINNIA

3. M. PAWLISZYN

4. M. PORĘBA

5. J. SIKORSKI

GODZ. 17.30

1. E. TOMALA

2. A. WIŚNIEWSKA

3. N. WYSOCKA

4. A. ZASKÓRSKA

5. R. ZENOWICZ

GODZ. 18.00

1. F. KSIĄŻEK

2. B. POCZĘTY

3. E. MOŚ

4. W. KOŁTON

5. O. NOSZCZYK

LISTA KANDYDATÓW NA PRZESŁUCHANIA DNIA 07.05.2019r.

SALA NR 18

GODZ. 16.00

1. A. WYLĘŻEK

2. J. WYLĘŻEK

3. J. BANASZCZYK

4. B. BIEGUN

5. A. BUJAROWICZ

GODZ. 16.30

1. M. CZEKAJ

2. A. CZAJKOWSKA I Ł. CZAJKOWSKI (7-Latek PRZED 16.30)

3. N. DZIERŻANOWSKI

4. L. GOGOŁA

5. N. JUSZCZYK

GODZ. 17.00

1. D. ŚLUSARCZYK

2. A. KRZYKAWSKA

3. M. OLEKSIAK

4. SZ. PUCEK

5. H. SZNAJDER

GODZ. 17.30

1. A. ŚLĘZAK

2. MARTA POSŁUSZNY

3. MARIA POSŁUSZNY

4. L. WOLNY

5. W. WÓJCICKA

GODZ. 18.00

1. I. PASTERNY

2. J. KASPRZYK

3. K. ZIĘTEK

4. A. SOBCZYK

5. M. SOBCZYK

GODZ. 18.30

1. O. WRÓBLEWSKI

2. B. GRENDA