Przesłuchania - 06 i 07.05.2019

Poniżej lista kandydatów na przesłuchania dnia 06 i 07.05.2019r.

LISTA KANDYDATÓW NA PRZESŁUCHANIA DNIA 06.05.2019r.

SALA NR 18

GODZ. 15.30
1. J. SIUDYŁA
2. R. JAROS
GODZ. 16.00
1. L. ADAMUS
2. M. BIEGUN
3.
4. L. DUSZA
5. A. GODZISZ
GODZ. 16.30
1. N. KRUPA
2. M. KRUPA
3. J. KRUPA
4. P. KULESA
5. D. KYRCZ
GODZ. 17.00
1. M. MOLENDA
2. M. OSINNIA
3. M. PAWLISZYN
4. M. PORĘBA
5. J. SIKORSKI
GODZ. 17.30
1. E. TOMALA
2. A. WIŚNIEWSKA
3. N. WYSOCKA
4. A. ZASKÓRSKA
5. R. ZENOWICZ
GODZ. 18.00
1. F. KSIĄŻEK
2. B. POCZĘTY
3. E. MOŚ
4. W. KOŁTON

5. O. NOSZCZYK

 

LISTA KANDYDATÓW NA PRZESŁUCHANIA DNIA 07.05.2019r.

SALA NR 18

GODZ. 16.00

1. A. WYLĘŻEK

2. J. WYLĘŻEK

3. J. BANASZCZYK

4. B. BIEGUN

5. A. BUJAROWICZ

GODZ. 16.30

1. M. CZEKAJ

2. A. CZAJKOWSKA i Ł. CZAJKOWSKI

3. N. DZIERŻANOWSKI

4. L. GOGOŁA

5. N. JUSZCZYK

GODZ. 17.00

1. D. ŚLUSARCZYK

2. A. KRZYKAWSKA

3. M. OLEKSIAK

4. SZ. PUCEK

5. H. SZNAJDER

GODZ. 17.30

1. A. ŚLĘZAK

2. MARTA POSŁUSZNY

3. MARIA POSŁUSZNY

4. L. WOLNY

5. W. WÓJCICKA

GODZ. 18.00

1. I. PASTERNY

2. J. KASPRZYK

3. K. ZIĘTEK

4. A. SOBCZYK

5. M. SOBCZYK

GODZ. 18.30

1. O. WRÓBLEWSKI

2. B. GRENDA

Uwaga!

Lista zakwalifikowanych

do przyjęcia do szkoły zostanie ogłoszona w dniu 14.05.2019r.

 na stronie www i na szkolnej tablicy ogłoszeń.