19.03.2019 - Badanie wyników

Badanie wyników z przedmiotów ogólnomuzycznych dla uczniów klas programowo najwyższych odbędzię się 19.03.2019r. o godz. 16.30.