31.01.2019- zajęcia

W związku ze szkoleniem Rady Pedagogicznej dnia 31.01.2019 zajęcia są zawieszone

 do godz. 16.00, po czym odbywają się zgodnie z planem