Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Fryderyka Chopina w Będzinie


 

CEA

Centrum Edukacji
Artystycznej w Warszawie
ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa
tel. 22 421-06-21

MKIDN

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krak. Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 421-01-00

WIZYTATOR CEA

CEA

Ewelina Wilburg-Marzec
Biuro Wiz. CEA w Katowicach, biuro.katowice@cea.art.pl
ZPSM w Katowicach,
ul. Ułańska 7B,
40-887 Katowice,
tel. 32 204-69-04