Sposoby szykowania się do Bożego Narodzenia i jego celebracja bywają różne. U wielu wiąże się to z licznymi porządkami, zakupami, pośpiechem, niekiedy nerwowością itd.. Jedni uważają, że to czas spokoju i zwolnienia tempa życia, a inni, że to okazja do zabawy i radości. Są tacy, którzy bez względu na upływ czasu do obchodów świąt nie wprowadzają zmian i ci, którzy tradycję wolą pozostawić innym i na przykład wyjeżdżają.

       W naszej szkole natomiast, od lat bez zmian, na kilka dni przed Bożym Narodzeniem, odbywa się Koncert Świąteczny – w tym roku 22 grudnia. Okazjonalną mowę wygłosiła na nim pani dyrektor Lidia Zielińska – Przybył, a poprowadzili go, jak zwykle, Dorota Wylężek i Tadeusz Spyra. Przybyłą publiczność w świąteczny nastrój wykonaniami kolęd wprowadzili uczniowie śpiewający i grający w zespołach przygotowanych przez: Ewę Krzystańską, Tomasza Grzyba, Tadeusza Spyrę, Grzegorza Szymca, Katarzynę Kowalczyk, Amadeusza Kokota, Mariolę Dobrzańską, Agnieszkę Gajgier – Otrębę, Olgę Jankowską, Krzysztofa Ziętka, Kalinę Szczyrbę, Agatę Misiurę, Wiolettę Młodzik – Szczepańską, Małgorzatę Łazowską, Piotra Misiaka i Adama Polachowskiego.