Nasi uczniowie - Jakub Kleczko, Tomasz Przybysławki

i Dawid Jędrasik z klasy pana Piotra Misiaka

brali udział w IX Spotkaniach Puzonowych

„ŻYWIECKIE SUWAKOWANIE.”

Impreza odbyła się w lipcu tego roku i zgromadziła ponad

130 puzonistów i tubistów z całego świata.

 

Więcej zdjęć z tej imprezy w galerii szkoły smiley