Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Nr 1/2016/17 z dnia 31.08.2016

Szkolny Zestaw Programów Nauczania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I st.

w Będzinie w roku szkolnym 2016/17

Numer

w zestawie

Nazwa programu

 

Autor programu      i rok opracowania

Kto realizuje

 

1

 

PSM I st. w Będzinie

Program Nauczania

Fortepian

Pierwszy etap edukacyjny

 

 

mgr K. Misiak

2014 r.

 

 

Nauczyciele sekcji fortepianu

 

2

 

Fortepian

Program wspomagający nauczanie „Metrorytmika nieregularna na podstawie bułgarskiej literatury muzycznej”

 

 

mgr W. Ciesielska

2011 r.

 

Nauczyciele sekcji fortepianu

 

 

3

 

 

Program nauczania

Fortepian dodatkowy

Pierwszy etap edukacyjny

 

 

mgr M. Bober

2014 r.

 

Nauczyciele uczący przedmiotu

 

4

 

Program nauczania dla szkoły muzycznej I stopnia

Przedmiot główny – akordeon

 

 

mgr K. Ziętek

mgr T. Grzyb

2014 r.

 

mgr K. Ziętek

mgr T. Grzyb

 

 

5

 

 

 

Program nauczania przedmiotu skrzypce

 

 

mgr M. Wacławik

2014 r.

 

Nauczyciele sekcji skrzypiec

 

6

 

 

Altówka

Program nauczania

 

 

mgr A. Staśko

2015 r.

 

mgr A. Staśko

 

7

 

Program nauczania przedmiotu wiolonczela

Pierwszy etap edukacyjny

 

 

mgr K. Kowalczyk

2014 r.

 

mgr K. Kowalczyk

 

8

 

Gitara

Program nauczania przedmiotu

gitara w PSM  I st. w Będzinie

 

 

mgr T. Spyra

konsult. G. Szymiec

2014 r.

 

nauczyciele

klasy gitary

 

 

9

 

 

Perkusja

Program nauczania w szkole muzycznej I st.

 

 

 

mgr A. Polachowski

2014 r.

 

 

mgr A. Polachowski

 

10

 

 

Program nauczania dla szkół muz. I st.

Pierwszy etap edukacyjny

Przedmiot główny

Flet

 

 

mgr M. Dobrzańska

2014 r.

 

mgr M. Dobrzańska

mgr A. Gajgier- Otręba

 

11

 

Przedmiot główny – obój

Program nauczania dla szkoły muzycznej I stopnia

I etap nauczania

 

 

mgr D. Jędrusik

2014 r.

 

mgr D. Jędrusik

 

12

 

Przedmiot główny klarnet

Program nauczania dla szkoły muzycznej I st.

Pierwszy etap edukacyjny

 

 

mgr J. Dobrzański

2014 r.

 

mgr J. Dobrzański

 

13

 

 

Przedmiot główny – saksofon

Program nauczania dla PSM I st. w Będzinie

Pierwszy etap edukacyjny

 

 

mgr J. Biedrowski

2015 r.

 

mgr J. Biedrowski

 

14

 

Program nauczania gry na trąbce

Pierwszy etap edukacyjny

 

 

 

mgr G. Szczyrba

2014 r.

 

mgr G. Szczyrba

 

15

 

Przedmiot główny – Puzon

Program nauczania PSM I st.

w Będzinie

Pierwszy etap edukacyjny

 

 

mgr P. Misiak

2014 r.

 

mgr P. Misiak

 

16

 

Kształcenie słuchu

Kształcenie słuchu elementarne

Program nauczania przedmiotu kształcenie słuchu w klasach

II-VI szkół muzycznych I st.

i ogólnokształcących szkół

muzycznych I st.

 

 

Prof. Maria Wacholc

2006 r.

 

Nauczyciele sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych

 

 

17

 

 

Rytmika

Program nauczania

Rytmika w klasach II i III/6

 

 

mgr A. Eibin

2012 r.

 

Nauczyciele

 

18

 

Audycje muzyczne

Program nauczania

I stopień

 

 

mgr T. Grzyb

2011 r.

 

mgr T. Grzyb

 

19

 

 

Chór

Program nauczania

 

 

 

mgr E. Krzystańska

2015r.

 

 

 

mgr E. Krzystańska

 

20

 

 

Przedmiot – orkiestra

Program nauczania

I etap edukacyjny

 

 

mgr K. Wikarek

2015 r.

 

mgr K. Wikarek

 

21

 

 

Program nauczania

Zespół kameralny

Instrumenty dęte blaszane

I etap edukacyjny

 

 

mgr P. Misiak

2014 r.

 

 

Nauczyciele sekcji instr. dętych

 

22

 

Program nauczania, wymagania edukacyjne i kryteria oceniania.

Zespół instrumentalny (dęty)

 

 

mgr T. Grzyb

2015 r.

 

Nauczyciele prowadzący zespół

 

23

 

Zespół instrumentalny skrzypce – I etap edukacyjny

I etap edukacyjny

 

 

mgr O. Jankowska

2015 r.

 

mgr O. Jankowska

 

24

 

 

Program nauczania

Zespół wokalny

Klasy I-III/6

 

 

mgr D. Wylężek

2014 r.

 

mgr D. Wylężek

 

25

 

 

Program nauczania przedmiotu

kontrabas

 

 

mgr P. Wacławik

2014 r.

 

mgr P. Wacławik

 

26

 

 

Program nauczania czytanie nut a’vista

mgr. B. Krowicka

2016r.

cała kadra pedagogiczna