ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Edukacja muzyczna odbywa się w dwóch cyklach - 6 i 4 letnim.

Do cyklu 6-letniego przyjmowani są kandydaci w wieku 6 – 10 lat do klasy:

Do cyklu 4-letniego przyjmowani są kandydaci w wieku 8 – 16 lat do klasy:

 - fortepianu,

- skrzypiec

- wiolonczeli,

-  gitary,

- akordeonu,

- fletu,

- klarnetu,

- trąbki,

- saksofonu,

- puzonu,

- oboju,

- perkusji.

- fortepianu i skrzypiec
(z odpowiednim przygotowaniem)

-  altówki,

- wiolonczeli,

- kontrabasu,

- gitary,

- fletu,

- klarnetu,

- trąbki,

- saksofonu,

- puzonu,

- tuby,

- perkusji.  

 

 

Akcja rekrutacyjna rozpoczyna się w marcu 2018 roku

19.04.2018 r. zapraszamy na audycje muzyczne w ramach rekrutacji do szkoły, które odbędą się:

   

o godz. 10.00 – dla przedszkoli

oraz

  o godz. 11.00 – dla szkół podstawowych

24.04.2018 r. w godz.14.00 – 18.00  zapraszamy na: DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

   

w ramach którego o godz. 17.00 odbędzie się Koncert w wykonaniu naszych uczniów.

*

Badanie predyspozycji muzycznych kandydatów odbędą się:

21 i 22 maja 2018 r. w godzinach popołudniowych

(Szczegółowy harmonogram zostanie podany na naszej stronie internetowej dnia 18.05.2018 r.)

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 16 maja 2018 r.! w sekretariacie szkoły.

Należy dostarczyć następujące dokumenty:

1. wniosek o przyjęcie do szkoły,

2. oświadczenie (zał. do wniosku),

                                                                                                              3. opinię o psychologicznej dojrzałości do podjęcia nauki (w przypadku dzieci, które nie ukończyły 6 lat)

                                                                      4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w PSM I st.

Poniżej do pobrania wniosek i oświadczenie

images/files/WNIOSEK-PSM_I_ST__BDZIN2018-19.doc

                                           images/files/Zacznik_do_wniosku_owiadczenie.doc                    

Nauka w szkole muzycznej I stopnia trwa 6 lub 4 lata i po jej ukończeniu można kontynuować naukę w 6 letniej szkole muzycznej II stopnia . Najkorzystniej rozpocząć naukę w naszej szkole równolegle z nauką w klasie I szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się indywidualnie (instrument) i grupowo (zajęcia teoretyczne).