INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: pobierz

ZAŁĄCZNIKI: pobierz

Będzin: Remont pokrycia dachu budynku Państwowej Szkoły Muzycznej w Będzinie
Numer ogłoszenia: 147283 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010
Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.