Koncerty organizowane przez naszą szkołę

w ramach jubileuszu 70-lecia PSM I st. w Będzinie

27.02.2015 r. – Koncert Chopinowski w wykonaniu

                         Katarzyny i Anny Hajduk

14.05.2015 r. – Koncert absolwentów PSM I st. w Będzinie

01.10.2015r. –  Koncert pedagogów i absolwentów PSM I st. 

                          w Będzinie godz. 17.00 - aula

14.10.2015 r. – Koncert w wykonaniu uczniów szkoły z okazji

                         Dnia Edukacji Narodowej i spotkanie

                         z emerytowanymi pracownikami szkoły

                        godz. 16.30 - aula

22.10.2015 r. – Koncert galowy z okazji 70-lecia jubileuszu szkoły

                         godz. 17.00 - aula