UWAGA!

Informacje dotyczące rekrutacji oraz dokumenty, które należy dołączyć aby zapisać dziecko znajdą Państwo w Menu na górze:

Szkoła, dalej rekrutacja. 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. F. Chopina w Będzinie

                                 Z A P R A S Z A                                 

  Dzieci i Rodziców na audycje muzyczne w ramach rekrutacji do szkoły, które odbędą się:

19.04.2018 r.