UWAGA!

Informacje dotyczące rekrutacji oraz dokumenty, które należy dołączyć aby zapisać dziecko znajdą Państwo w Menu na górze:

Szkoła, dalej rekrutacja.